ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ДЖЕЙ ЗИ СТИЛ ЕООД

Лицензия №2017121357 от НАПОО към МС

Квалификационната дейност на ЦПО ДЖЕЙ ЗИ СТИЛ ЕООД се осъществява в The House beauty salon. Теоритичната подготовка се провежда в обосебена зала и дистанционно. Практическата в специализирани кабинети за всяка професия.

  В ЦПО ДЖЕЙ СИ СТИЛ преподават висококвалифицирани експерти по обучение и квалификация, които със своя опит успяват да ориентират желаещите да се обучават п професии и специалности, които центърът предлага. За качествено ровеждане на учебните занятия и подготовка н курсистите, обученията се провеждат индивидуално или на малки групи в работна среда.

Директор: Йоана Захариева

КУРСОВЕ

Лицензирани обучения за придобиване на професионална квалификация по професиите:

КОЗМЕТИКА

МАНИКЮР

ФРИЗЬОРСТВО

II-ра СПК

лева 1200 /
 • 660 учебни часа
 • Индивидуално обучение
 • Групови курсове

III-та СПК

лева 1800 /
 • 960 учебни часа
 • Индивидуално обучение
 • Групови курсове

Volume Lashes

лева 600 /
 • 2 days
 • All technics
 • Full& Theory

Permanent Makeup

лева 2000 /
 • MICROBLADING
 • 3 Days
 • Hand Method

КУРСОВЕ

Кратки семинарни обучения. Удостоверяват се със сертификат за преминат курс.

Възможност за удостоверяване на преминато обучение с документ валиден за ЕС след полагане на държавен изпит.

Лицензирани обучения за придобиване на професионална квалификация за "Част от професия"

Лицензирани обучения за придобиване на част от професионална квалификция.Надграждащи обучения. Частично придобиване на професионални умения по направление. При преминат курс се издава Удостоверение с валидност за ЕС. При необходимост се прилага EUROPASS.

За пълна информация относно актуалните курсове може да се свържете с нас на посочените контакти.

Част от професия

цени от
лева 450 /
 • Грим
 • Ноктопластика
 • Апаратен Маникюр
 • Епилация

*Пълна информация относно всички обучения може да получите лично или на посочените контакти.