След кратка пауза на обученията, които провеждаме в JZS Academy, стартираме ударно със сгъстена програма…

Нашите специалисти отделиха голяма част от времето си през тази година за доквалифициране и специализиране в новите техники на работа в сферата на красотата.  Така освен по-качествено предоставяне на услугите, ще можете да се възползвате и от по-подробни и повече курсове.

Програмата за предстоящи обучения е изготвена и скоро ще бъде публикувана.

Ще се радваме да бъдем полезни на всички, които имат интерес. Очакваме да се свържете с нас на изброените контакти.

Благодарим за търпението на тези от Вас, които изчакаха търпеливо да се подготвим, за да бъдат обучени на по-високо ниво :*