ЛИЦЕНЗИЯ

Център за професионално обучение Джей Зи Стил ЕООД с Лицензия№ 2017121357 от НАПОО към МС провежда лицензирани професионални обучения.

КОЗМЕТИКА

Професия „Козметик“

Специалност „Козметика“

Обучение за придобиване на Втора степен професионална квалификация.

Продължителност: 660 учебни часа

Възможност за индивидуално обучение.

Професия „Козметик“

Специалност „Организация и технология на козметичните услуги“

Обучение за придобиване на Трета степен професионална квалификация

Продължителност: 960 учебни часа

Възможност за индивидуално обучение.

Професия „Козметик“

Обучение за придобиване на професионална квалификация за Част от професия.

Например: „Гримьор“

Продължителност: в зависимост от избрания модул

Възможност за избор на модул и индивидуално обучение.

ФРИЗЬОРСТВО

Професия „Фризьор“

Специалност „Фризьорство“

Обучение за придобиване на Втора степен професионална квалификация.

Продължителност: 660 учебни часа

Възможност за индивидуално обучение.

Професия „Фризьор“

Специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“

Обучение за придобиване на Трета степен професионална квалификация

Продължителност: 960 учебни часа

Възможност за индивидуално обучение.

Професия „Фризьор“

Обучение за придобиване на професионална квалификация за Част от професия.

Например: „Колорист“

Продължителност: в зависимост от избрания модул

Възможност за избор на модул и индивидуално обучение.

Маникюр и Педикюр

Професия „Маникюрист-Педикюрист“

Специалност „Маникюр и педикюр“

Обучение за придобиване на Втора степен професионална квалификация.

Продължителност: 660 учебни часа

Възможност за индивидуално обучение.

Професия „Маникюрист- Педикюрист“

Специалност „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“

Обучение за придобиване на Трета степен професионална квалификация

Продължителност: 960 учебни часа

Възможност за индивидуално обучение.

Професия „Маникюрист-Педикюрист“

Обучение за придобиване на професионална квалификация за Част от професия.

Например: „Ноктопластика“

Продължителност: в зависимост от избрания модул

Възможност за избор на модул и индивидуално обучение.

Обучението се регламентира с учебен план и учебна програма,

които се разработват на базата на Държавните образователни изисквания.

Цялата учебна документация, учебните планове и програми са в съответствие с равнището

на задължителната професионална подготовка и гарантират на обучаемите възможността за упражняване на професията.